Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
3 de 3
Contaminació lumínica

5.3. Propostes de millora

 
Un cop fetes les valoracions de l’apartat anterior, elaborem propostes de millora per als casos en què sigui convenient.
D’aquesta manera, canviem totes les làmpades de vapor de mercuri per làmpades de vapor de sodi i en reduïm, també, la potència a la meitat.

En els casos que l’FHS no compleix la normativa, cal comprovar si es disposa d’alguna mena d’apantallament, perquè potser només afegint-hi qualsevol dels tres tipus de pantalla ja reduiríem aquest valor. Si això no és possible, cal buscar un pàmpol nou. A l’hora d’escollir el pàmpol, no només hem de tenir en compte que compleixi la normativa, sinó també que sigui adequat per a la funció que ha de fer i la zona on s’ha d’instal·lar.
 
Exemple:
 
taula ex