Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Contaminació per camps electromagnètics

10. Conclusions


Els investigadors mèdics i els bioenginyers pensen que es troben davant del que pot ser un gran problema en el futur pròxim.
 
Segons sembla, el problema pot ser més complicat que mesurar únicament el camp magnètic i el camp elèctric de les zones afectades. Pensen que l’origen del problema pot ser la combinació de factors que encara es desconeixen com, per exemple: les variacions del camp (transitòries entre els moments de pic i els moments de vall en el consum elèctric), la sensibilitat durant la fase del son, l’orientació del camp magnètic terrestre respecte del camp, l’efecte dels harmònics, etc. Tot i que el risc relatiu que mostren els estudis no és, ni de bon tros, tan elevat com, per exemple, el dels fumadors de tabac (aproximadament, RR’20), la proporció de població sotmesa pot ser molt elevada i, per tant, el nombre de casos també.

Sembla que les dades són determinats. El càncer i alguns problemes de salut poden estar relacionats amb l’exposició als camps electromagnètics. La valoració del risc associat a l’exposició als camps electromagnètics de baixa freqüència continuarà els pròxims anys.

Les normatives de seguretat o les recomanacions, segurament, són ja obsoletes, si tenim en compte els diferents estudis que s’han dut a terme (exceptuant-ne, possiblement, les de Suècia) i potser no garanteixen la seguretat de les persones.

La recomanació dels investigadors és, senzillament, evitar de manera prudent els camps electromagnètics en la vida quotidiana sempre que sigui possible.