Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 2
Contaminació per camps electromagnètics

2. El concepte físic

 
Les pertorbacions electromagnètiques es comporten com ones compostes per un camp elèctric oscil·lant i per un camp magnètic oscil·lant, perpendiculars entre si, els quals es propaguen per l’espai a una velocitat constant de 3 · 108 m/s (velocitat de la llum).

Una possible classificació de les pertorbacions electromagnètiques és entre radiacions ionitzants i no ionitzants. Les radiacions ionitzants poden ionitzar la matèria biològica i tenen una freqüència superior a 3.000 Hz i una energia superior a 12,4 eV. Les no ionitzants no poden ionitzar la matèria biològica i tenen una freqüència compresa entre els 30 i els 3.000 Hz i una energia entre 1,24 i 12,4 eV.

Per tant, els aparells objecte d’estudi en aquest capítol emeten radiacions que es poden classificar com a radiacions no ionitzants.

 
 
graficgrafic
 

Figura 3. Camp electromagnètic. Font: who.int