Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 2
Contaminació per camps electromagnètics

2.1. Camp elèctric

 
Una càrrega elèctrica o un conjunt de càrregues elèctriques (per exemple, electrons) creen al seu voltant un camp elèctric. El camp elèctric exerceix una força sobre qualsevol cos carregat que estigui en el seu abast.

El camp elèctric també es coneix com a ‘intensitat de camp elèctric’, ‘vector camp elèctric’. Es mesura en volts/metre (V/m).

S’ha de tenir en compte que els camps elèctrics associats a les fonts de freqüència industrial existeixen sempre que hi hagi tensió, independentment que hi hagi corrent circulant. Se sap que aquests camps tenen poca capacitat de penetració als edificis.
 

camp electric 

Figura 4. Els camps elèctrics són produïts pel voltatge, és a dir, el flux de corrent, i augmenten proporcionalment a aquest. Font: Fundació Terra