Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Contaminació per camps electromagnètics

4. Nivells de camps elèctrics i magnètics mesurats a les instal·lacions elèctriques

 
El camp elèctric natural varia entre 0,1 i 20 kV/m, i el camp magnètic natural oscil·la a l’entorn dels 40 µT. Aquests valors ens poden servir de referència o d’ordre de magnitud per comparar-los amb els camps mesurats als voltants dels aparells elèctrics, però cal recordar que els camps emesos pels aparells elèctrics tenen una freqüència de 50 Hz o més, i els camps naturals es poden considerar estàtics, ja que varien molt lentament amb el temps.

Tal com s’ha exposat més amunt, qualsevol aparell elèctric pot causar camps elèctrics i magnètics, i, per tant, a la majoria dels habitatges se’n poden mesurar certs nivells. Els aparells elèctrics que generen camps magnètics més alts són els que utilitzen alts nivells d’intensitat per funcionar (per exemple, microones, aspiradores, rentavaixelles, trituradors, rentadores de roba). Cal saber, també, que els camps disminueixen ràpidament amb la distància; així, per exemple, un radiodespertador té un camp magnètic de 0,04-0,06 µT a 50 cm de distància (un valor inofensiu, tal com es veurà en els apartats següents, tot i que hi ha la creença popular que aquests aparells són fonts importants d’exposició nocturna).

 
 
 lineas de fuerza
 

Figura 7. Camps de les línies elèctriques. Font: telergia.blogs.com

 
 
Taula 1. Intensitats del camp magnètic típiques d'alguns electrodomèstics a diverses distàncies
 
Aparell elèctricA una distància de 3 cm (μT)A una distància de 30 cm (μT)A una distància de 1 m (μT)
Assecador de mà6 - 20000,01 - 70,01 - 0,03
Màquina d'afaitar elèctrica15 - 15000,08 - 90,01 -0,03
Aspiradora200 - 8002 - 200,13 -2
Llum fluorescent40 - 4000,5 - 20,02 - 0,25
Forn microones73 - 2004 - 80,25 - 0,6
Ràdio portàtil16 -561< 0,01
Forn elèctric1 - 500,15 - 0,50,01 - 0,04
Rentadora0,8 - 500,15 - 30,01 -0,15
Ferro8 - 300,12 - 0,30,01 -0,03
Rentaplats3,5 - 200,6 - 30,07 -0,3
Ordinador0,5 - 30< 0,01 
Nevera0,5 - 1,70,01 - 0,25< 0,01
Televisor2,5 - 500,04 - 20,01 -0,15
  

En la majoria d'electrodomèstics, la intensitat del camp magnètic a una distància de 30 cm és considerablement inferior al límit recomanat per el conjunt de la població de 100 μT. Font: Oficina federal alamana de seguritat radiològica (Bundesamt für Strahlenschutz, BfS), 1999.

 
En aquesta taula la distància d’operació normal s’indica en negreta.
 
Segons molts d’estudis de mesures que s’han dut a terme, es pot dir que els nivells mesurats als habitatges solen variar entre 150 µT i 200 V/m a prop de determinats electrodomèstics, i entre 0,02 µT i 2 V/m al centre de moltes habitacions. Als Estats Units els valors varien entre 0,05 i 0,4 µT, i a Europa, entre 0,01 i 0,14 µT.

Els camps elèctrics de les línies elèctriques són relativament estables, ja que la tensió de què depenen no canvia gaire. Contràriament, el camp magnètic generat per aquestes línies pot variar molt, perquè depèn del valor del corrent que hi circula, i aquest depèn, en darrer terme, dels consumidors.
 
Taula 2. Taula amb els valors normals deduïts d'estudis de mesures sobre línies d'alta tensió
 
TIPUS DE LÍNIAMESURAT AL = EIXMESURAT A 20 M
132 kV
1,2 kV/m
3 μT
0,4 kV/m
0,2 μT
220 kV
1,7 kV/m
5 μT
1,1 kV/m
0,4 μT
380 kV
3,2 kV/m
7 μT
2,6 kV/m
2,8 μT
 
 
Segons aquestes dades, es pot dir, per exemple, que una persona que resideixi a vint metres d’una línia de 380 kV està sotmesa a un camp magnètic vint vegades superior al camp màxim que pot tenir una persona que resideixi fora de l’abast de la línia (segons els valors mesurats a Europa).