Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Contaminació per camps electromagnètics

5. Efectes sobre el cos humà dels camps electromagnètics

 
 
Els camps electromagnètics poden crear forces en les molècules del cos humà i en les estructures cel·lulars dels teixits. Aquestes forces poden provocar el moviment de partícules carregades, deformar estructures cel·lulars o, fins i tot, induir voltatges en les membranes cel·lulars. Aquest moviment de partícules no és un corrent elèctric que es provoca en el cos humà i que depèn de diferents factors, com ara el moviment de fluids a l’interior de l’organisme, la distància entre l’organisme i la font del camp, la presència d’estructures que es puguin considerar pantalles o que poden concentrar el camp, la posició de la persona respecte del camp, característiques de la persona (edat, pes corporal, etc.).
 
camps persones
 

Figura 8. Els camps elèctrics (1) i els magnètics (2) indueixen dèbils corrents elèctrics en humans i animals. Les línies de punts blanques mostren com es comporten els camps induïts en el nostre cos en els dos casos. Font: Fundació Terra

 
En estudis recents sembla que s’està trobant una possible relació entre les interaccions cel·lulars i els corrents a l’interior de l’organisme, i aquests són variables respecte de la freqüència del camp. Això pot ser greu, perquè es podria interferir en la síntesi de proteïnes i en el sistema immunològic. En aquest cas, hi hauria una relació directa entre càncer i exposició a camps elèctrics.
  
dibuix
 

Figura 9. Font: fengshuiprofesional.com