Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 4
Contaminació per camps electromagnètics

6. Conclusions d’alguns dels estudis més importants


Hi ha molts estudis que conclouen que hi ha una relació entre càncer i camps electromagnètics, i, d’aquests estudis, molts conclouen que hi ha una associació estadísticament significativa.
 
El primer estudi que va posar en relleu la problemàtica dels camps electromagnètics i la salut de les persones va ser a càrrec de Nancy Wertheimer i Ed Leeper, el 1979: van obtenir com a resultat que els infants que vivien a distàncies inferiors a 40 m d’una línia elèctrica de potència tenien una probabilitat de dues a tres vegades més gran de desenvolupar leucèmies, limfomes o càncers al sistema nerviós central que els infants que no vivien en aquestes condicions. A partir d’aquí se succeeixen els estudis tant pel que fa a càncers infantils com a càncers en els adults, amb resultats diversos.

 

diagram

Figura 10. Font: next-up.org