Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 4
Contaminació per camps electromagnètics

6.1. Taula resum d’estudis sobre càncers infantils i exposició residencial


En les taules 3 i 4, per exposar els resultats de diversos estudis, es fan servir diferents paràmetres estadístics, tal com es va fer en els estudis reals:

RR: risc relatiu. És el risc que una persona exposada tingui càncer dividit pel risc que una persona no exposada tingui càncer. Un RR d’A1" vol dir que no hi ha un augment de risc per a una persona exposada. Un RR superior a A1" vol dir un increment del risc per als grups exposats. Un RR inferior a A1" vol dir un risc menor per als grups exposats.

REM: ràtio estandarditzada de mortalitat. La lectura és exactament com l’anterior però al voltant de la xifra de 100 i sobre el risc de mortalitat.

REI: ràtio estandarditzada d’incidència. La lectura és exactament com RR però respecte de les incidències.
 
 
Taula 3. Estudis sobre càncers infantils.

               Estudi
 Any
        Lloc
       Leucèmia 
                              Altres Càncers
Wertheimer & Leeper
79
Denver
RR = 2,35
RR = 2,22
Fulton
80
Rhode Island
RR = 1,09
No estudiat
Tomenius
86
Suècia
RR = 0,30
Tumors al sistema nerviós central
RR = 3,7
Savitz
88
Denver
RR = 1,54
RR = 1,53
Coleman
89
Regne Unit
RR = 1,50
No estudiat
Lin & Lu
89
Taiwan
RR = 1,31
RR = 1,30
Myers
90
Regne Unit
RR = 1,14
RR = 0,98 
London
91
Los Angeles
RR = 2,15
No estudiat
Feychting & Ahlbom
93
Suècia
RR = 3,80
RR = 1,30
Olsen
93
Dinamarca
RR = 1,50
RRT = 5,60
Petridou
93
Grècia
RR = 1,19
No estudiat
Verkasalo
93
Finlàndia
REI = 1,60
REI = 1,50
Càncers al sistema nerviós central= REI 4,20
Fajardo-Gutierrez
93
Mèxic
RR = 2,63
No estudiat
 

Font: diverses fonts, procedents de les citacions bibliogràfiques indicades en l’apartat “Bibliografia”.