Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 4
Contaminació per camps electromagnètics

6.2. Taula resum d’estudis sobre càncers d’adults i exposició residencial


La taula següent (Taula 4) està dedicada als estudis sobre càncers en les persones adultes. Les sigles utilitzades són les mateixes que en la taula anterior.


Taula 4. Estudis sobre càncers en adults
 
Estudi
Any
Lloc
Leucèmia
Altres Càncers
Wertheimer & Leeper
82
Denver
RR = 1,00
RR = 1,28
Mc Dowall
86
Regne Unit
REM = 143
Càncer de pulmó:
REM = 215
Severson
88
Seattle
RR = 0,80
No estudiat
Colemant
89
Regne Unit
RR = 0,90
No estudiat
Youngson
91
Regne Unit
Leucèmia i Limfoma
RR = 1,29
No estudiat
Eriksson & Karlsson
92
Suècia
No estudiat
Mieloma múltiple
Feychting & Ahlbom
92
Suècia
RR = 1,00
Subtipus de leucèmia
RR = 1,70
Schreiber
93
Hoanda
Sense casos
REM = 85
Malaltia de Hodgkin
REM = 469

 

 Font: diverses fonts, procedents de les citacions bibliogràfiques indicades en l’apartat “Bibliografia”.