Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
3 de 4
Contaminació per camps electromagnètics

6.3. Estudis recents

 
a) Estudis relacionats amb la leucèmia:
 
— Estudi de Bowman: ha desenvolupat la hipòtesi que el risc de leucèmia infantil podria estar relacionat amb certes combinacions específiques de camps estàtics (geomagnètics) i de freqüència industrial.
 
b) Estudis relacionats amb tumors a la pell:

— Estudi de McLean: va donar com a positiu després de sotmetre animals a camps de 2.000 µT, trenta hores a la setmana durant dos anys.

— Estudi de Kumin: va informar que l’exposició de rates a camps de 100 µT durant 10,5 mesos incrementava la carcinogènesi de la pell induïda per radiació ultraviolada.
 
c) Estudis relacionats amb el càncer de mama:
 
— En alguns casos els autors informen que els tumors es desenvolupen abans en els animals exposats a camps de freqüència industrial.

— Estudi de Mevissen: va publicar una rèplica del seu experiment a 100 µT, en el qual va trobar un excés de tumors visibles macroscòpicament en el grup exposat.

— Estudi de Loomis: va publicar que dones amb treballs d’exposició a camps electromagnètics de freqüència industrial presentaven taxes de càncer de mama més elevades.
 
d) Estudis relacionats amb el càncer de pulmó:
 
— Estudi d’Armstrong: va publicar que treballadors elèctrics exposats a camps electromagnètics patien un increment de la taxa de càncer de pulmó. Els treballadors exposats a dosis més altes tenien un risc més alt.

e) Estudis relacionats amb el càncer en general:
 
— Estudi de NIEHS (US National Institute of Environmental Health Sciences): l’Institut Nacional de Ciències de la Salut i el Medi Ambient dels Estats Units va emetre una nota de premsa en què declarava que un grup internacional d’experts havia votat que els camps elèctrics i magnètics de freqüència industrial han de ser considerats com un possible carcinogen humà, però no com un probable carcinogen humà. Per fer-se’n una idea, alguns del possibles carcinògens humans classificats en aquesta categoria són: el cafè, la sacarina o el fum dels automòbils. Aquesta classificació es va basar, segons els experts, en la limitada evidència epidemiològica. És a dir, van concloure que s’ha observat una associació positiva entre l’exposició a camps electromagnètics i el càncer, de manera que una interpretació causal es considera creïble, però l’atzar, biaixos o factors de confusió no poden descartar-se amb un grau de confiança raonable. Per aquesta raó, no es va considerar classificar els camps elèctrics i magnètics de freqüència industrial com un probable carcinogen humà, pel que fa a la leucèmia.