Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
4 de 4
Contaminació per camps electromagnètics

6.4. Problemes de quantificació i confirmació dels estudis duts a terme


Un dels problemes al qual s’enfronten els estudis epidemiològics és quantificar de manera exacta el nivell que pot considerar-se com a llindar de perill. A més a més, si es treballa amb grans poblacions, és molt complicat quantificar el nivell d’exposició de les persones fora de l’habitatge exposat, com, per exemple, al lloc de treball. El problema també consisteix a trobar un grup de referència de persones no exposades a camps electromagnètics. Evidentment, si aquest grup de persones no exposades que es pren com a referència, en realitat, pateixen exposicions, per exemple, per qüestions laborals, l’estudi pot aportar resultats que no s’ajusten a la realitat.

Pel que fa als estudis de laboratori, també hi ha problemes. Si un efecte biològic reproduïble es defineix com un efecte que ha estat publicat en la literatura científica per més d’un laboratori, sense que aparegui cap contradicció, llavors potser podem dir que no hi ha efectes reproduïbles per sota de 50 µT. La falta de confirmació de molts dels estudis es deu a diferents factors, com ara:
 
 
— Molts dels informes no han estat publicats en la literatura científica i, per tant, no s’han pogut replicar o avaluar.
 
— La majoria no els han intentat replicar i un estudi aïllat és difícil d’avaluar.
 
— S’utilitza una gran varietat de sistemes biològics, objectius i condicions d’exposició, la qual cosa fa extremament difícil comparar estudis.
 
— La variabilitat en els sistemes d’exposició i la falta de dades adequades sobre l’exposició.