Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Contaminació per camps electromagnètics

7. Reducció dels camps electromagnètics i protecció davant dels camps electromagnètics


7.1.    Protecció davant dels camps electromagnètics

Pel que fa als camps elèctrics, no hi ha gaires problemes per interposar pantalles o escuts entre la persona i la font d’emissió. En aquest cas, pràcticament qualsevol estructura serveix. Per exemple, en un habitatge el 90 % dels camps elèctrics generats a l’exterior no n’afecten l’interior.

Pel que fa als camps magnètics, hi ha problemes molt més greus per aconseguir un apantallament. No és difícil arribar a aquesta solució si es té en compte que el camp magnètic terrestre travessa tota la Terra.

Es poden apantallar petites àrees utilitzant un metall anomenat ‘mu-metal’ (un aliatge de níquel, ferro i coure), però és molt car. Hi ha materials més barats per apantallar però no són tan efectius i, de totes maneres, continua sent una solució cara.
 

 
7.2.    Reducció dels camps electromagnètics

Per tal que els camps electromagnètics siguin menors, cal tenir en compte aquesta premissa a l’hora de dissenyar els aparells. Una vegada dissenyat l’aparell, l’única manera de rebre nivells inferiors d’aquests camps és col·locant els aparells a prou distància, de manera que per els nivells es redueixin a valors tolerables. Prenent com a exemple les línies elèctriques, hi ha opcions de disseny per reduir els camps emesos, però, finalment, cal fer-ne mesuraments una vegada està construïda la línia, per delimitar les zones que poden ser ocupades per habitatges, escoles o altres equipaments industrials i municipals.