Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Cooperació al desenvolupament

2. Classificació de la cooperació al desenvolupament

 
Es pot classificar la cooperació al desenvolupament en tres grans grups, segons qui la porti a terme.

L’ajuda oficial (multilateral i bilateral) sol ser econòmicament molt superior a l’ajuda no oficial o privada, i no està exempta de crítica (ajuda en forma de crèdits que generen deute, ajuda lligada).
 
 
 

 

 • Multilateral (ajuda oficial al desenvolupament [AOD])
  Multilateral (ajuda oficial al desenvolupament [AOD])
  Organismes internacionals (Nacions Unides [ONU] i les seves organitzacions: Organització per a l’Agricultura i l’Alimentació [FAO], Organització Mundial de la Salut [OMS], Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats [ACNUR], Unicef...) i institucions multilaterals: Banc Mundial, bancs regionals...
 • Bilateral (AOD)
  Bilateral (AOD)
  Entre països.
 • Privada
  Privada
  Organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), empreses.