Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 3
Cooperació al desenvolupament

3. Origen i evolució de la cooperació al llarg del segle XX

 
En acabar la Segona Guerra Mundial i durant la dècada de 1950 es constitueix el sistema de cooperació:
 
 • — Es funda l’Organització de les Nacions Unides. El desenvolupament és un dels objectius prioritaris inclosos en la carta fundacional de l’ONU.
 •  
 • onu logo.jpg
 • Figura 1. El logo de les Nacions Unides.

 •  

— S’estableix el Programa d’Assistència Tècnica de les Nacions Unides el 1948, que el 1965 es transforma en el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD).

 •  
 •  
 • undp_logotype.gif  undp_logo.gif

Figura 2. El logo del PNUD.

 
 • — Es creen les institucions de Bretton Woods: el Banc Mundial, que havia de solucionar els problemes de manca de capital als països en desenvolupament, i el Fons Monetari Internacional (FMI), que va néixer amb la missió de resoldre els problemes d’estabilitat macroeconòmica, liquiditat i confiança del sistema financer internacional.
 •  

banner2-wb.gif     imf.jpg

Figura 3. Els logos del Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional.

 
Comença el procés de descolonització, amb la posada en marxa de programes d’ajuda de les antigues metròpolis a les excolònies, fonamentalment per part de França i el Regne Unit.
 •  
 • 400px-colonization_1945.png

Figura 4. Mapa del colonialisme el 1945. Font: Viquipèdia.

 •  
 • — Es dissenya i es posa en funcionament el Pla Marshall, promogut pels Estats Units i consistent en la transferència massiva de recursos des dels Estats Units cap als països de l’Europa occidental per facilitar una ràpida recuperació de les economies devastades per la guerra.
 •  

300px-marshall_plan.png                               300px-marshallplanhilfe.gif

Figura 5. (A l’esquerra) Els països d’Europa que van rebre ajuts del Pla Marshall. (A la dreta) Un cartell alemany recorda que el Pla Marshall finançava la reconstrucció.

 •  
 • — La Guerra Freda. L’estratègia nord-americana de contenció del comunisme i l’ús de l’ajuda com un instrument de política exterior, tant per part dels Estats Units com de l’URSS.
 •  

guerra%20freda.jpg

Figura 6.