Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 3
Cooperació al desenvolupament

3.2. Els anys noranta del segle XX

 
Durant els anys noranta del segle XX el procés de globalització influeix en la manera com s’entén la cooperació. S’entén que la pobresa no és un fenomen exclusivament local i que no afecta solament qui la pateix, sinó que les conseqüències de la pobresa ens afecten a tots: migracions, destrucció de l’entorn, inseguretat internacional, etc. La comunitat internacional ha d’abordar conjuntament els problemes de la manca de desenvolupament.
 
En aquesta dècada l’ONU convoca nombroses conferències mundials sobre desenvolupament social:
 
 
 
Conferència Mundial de Drets Humans (Viena; 1993). La pobresa extrema i l’exclusió social són considerades violacions de la dignitat humana. Per evitar-les, els estats han de facilitar que tots els membres de la societat, incloent-hi els més pobres, participin dels processos de presa de decisions, han de promoure els drets humans i han de prendre mesures per combatre la pobresa extrema.
 
 
Cimera Mundial sobre el Desenvolupament Social (Copenhaguen; 1995). Es van discutir els aspectes redistributius. Una de les propostes va ser el Pacte de desenvolupament humà 20:20, segons el qual el 20 % de l’ajuda al desenvolupamenti el 20 % del pressupost dels països en desenvolupament s’havien de destinar a serveis socials bàsics.