Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 1
Cooperació al desenvolupament

4. Situació actual: quantitat i qualitat de l’ajuda

 
Els objectius de desenvolupament del mil·lenni han situat el desenvolupament i la lluita contra la pobresa en l’agenda internacional. Tot i que s’ha avançat en alguns indicadors, la quantitat d’ajuda al desenvolupament ha anat retrocedint davant d’altres instruments d’ajuda, per exemple, per emergències. L’objectiu del 0,7 % queda molt lluny d’assolir-se.
 
Segons l'Informe sobre desenvolupament humà del PNUD de l'any 2005, hi ha tres condicions perquè l'ajuda sigui prou eficaç:

 
informe desenvolupament humà 2005
 
 

Figura 7. La portada de l’Informe sobre desenvolupament humà 2005 del PNUD. Font: PNUD

  
 
1. L’ajuda ha d’arribar en quantitats suficients per donar una empenta al desenvolupament humà i per permetre inversions en educació, salut i infraestructures que trenquin els cicles de privació i afavoreixin la recuperació econòmica.
 
2. L’ajuda ha de ser rendible, s’ha de proporcionar amb un règim previsible i el cost de les transaccions ha de ser baix.
 
3. Una ajuda eficaç ha de ser “propietat nacional”: són els països receptors els que tenen la responsabilitat de crear les condicions per tal que l’ajuda aporti resultats òptims.
 
 
Tot i el lleu progrés pel que fa a la quantitat i la qualitat de l’ajuda, encara no s’ha assolit cap de les tres condicions.