Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 2
Cooperació al desenvolupament

5.1 Classificació de les ONGD per generacions


Què són i què fan les ONGD són dos elements que han anat evolucionant al llarg del temps. En distingim quatre generacions:
 
Primera generació o de beneficència: neixen després de la Segona Guerra Mundial, amb l’objectiu de posar remei a una situació d’escassetat de béns i serveis. Són organitzacions assistencials que representen l’únic actor en el procés i tenen una visió immediata o a curt termini, sense una estratègia a llarg termini. 
 
Segona generació o desenvolupistes: tenen l’origen en els anys seixanta del segle XX i neixen amb l’objectiu de transferir recursos econòmics i tecnològics a les ONGD del sud i als grups de base. Incorporen les accions de sensibilització al nord. El model de desenvolupament que pretenen assolir és el dels països del nord.
 
Tercera generació o ONGD crítiques: tenen l’origen en els anys setanta del segle XX. Vinculen els projectes de desenvolupament amb els processos de presa de consciència i de canvi impulsats pels moviments socials. Segons aquestes ONGD, el subdesenvolupament és conseqüència d’estructures injustes i dediquen els esforços a augmentar la participació política, a enfortir la societat civil i a denunciar les polítiques i les institucions que impedeixen el desenvolupament local sostenible.
 
Quarta generació o d’apoderament: tenen l’origen en els anys vuitanta del segle XX i neixen amb l’objectiu del desenvolupament social i sostenible. Centren els esforços en la denúncia i la pressió política tant al nord com al sud, i ressalten la interdependència entre els uns i els altres en temps de globalització.