Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 8
Cooperació al desenvolupament

6. Aprenent a cooperar

 
La cooperació, un compromís
 
La ‘cooperació’ és l’acció de treballar tots plegats amb una mateixa finalitat, com bé defineix el diccionari de la llengua. La cooperació és, doncs, una acció recíproca de col·laboració conjunta d’igual a igual, que tendeix a trobar fórmules per donar i rebre mútuament, i que cerca una ètica de la dignitat que vagi més enllà de l’actual ètica de la supervivència i la solidaritat. Una ètica en què la vida prengui sentit per viure-la. Això implica assumir noves responsabilitats envers altres persones, així com envers un mateix, que refermin les actituds fraternals i generoses a partir del compromís personal amb la vida. El compromís suposa sensibilitzar la societat i actuar davant les desigualtats i les injustícies que pateix el món.
 
 
Universitat i cooperació
 
Partint d’aquesta premissa, el programa “Educació per al desenvolupament: Bolívia”, de l’associació Universitat sense Fronteres (USF), té com a objectiu reforçar i impulsar el sistema educatiu de la regió de la Chiquitania, a l’orient bolivià, mitjançant una educació sostenible basada en el voluntariat universitari i la sensibilització que fomenti les sortides professionals dels alumnes de la regió.
 
El projecte de construcció de la Universitat Indígena de la Chiquitania (UCHI) és l’element vertebrador de tot un projecte educatiu. Complementa l’educació primària i secundària, tanca el cicle amb una formació tècnica especialitzada, adient per a les potencialitats de la regió, i afavoreix l’accés de les classes socials més desafavorides als estudis superiors com a mecanisme directe per aconseguir una societat més equitativa i justa. 
 • 10 anys construint educació
  10 anys construint educació
  Des de l’any 2000, la Universitat sense Fronteres porta a terme els projectes en l’àmbit de l’educació com a pilar per al desenvolupament de tota la regió de la Gran Chiquitania boliviana.
 • 4.000 m2 d’equipaments educatius
  4.000 m2 d’equipaments educatius
  La UCHI, dues escoles bressol, una escola per a discapacitats, dues biblioteques i aules taller en quatre escoles reforcen la xarxa d’equipaments educatius públics de la regió de la Chiquitania.
 • Més de 5.000 voluntaris bolivians
  Més de 5.000 voluntaris bolivians
  La base dels projectes de cooperació ha de ser el treball participatiu de la comunitat en la identificació, el disseny, l’execució material i el funcionament posterior.
 • Més de 100 universitaris implicats
  Més de 100 universitaris implicats
  El projecte inclou professors, estudiants, arquitectes, arquitectes tècnics, topògrafs, enginyers de camins, enginyers industrials, informàtics i de telecomunicacions, bibliotecaris, pedagogs, entre altres.
 • La UCHI, la universitat com a motor de desenvolupament
  La UCHI, la universitat com a motor de desenvolupament
  La UCHI és un focus d’investigació i innovació, equilibrador del territori, i ofereix formació continuada a joves professionals i una borsa de treball per a empreses i institucions.