Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 8
Cooperació al desenvolupament

6.1 El cicle del projecte i els actors

 
El cicle dels projectes de cooperació consta de diverses fases de treball: identificació, formulació, execució, avaluació i sensibilització.

Aquestes fases serveixen per estructurar i portar a terme els projectes de cooperació, i en cada una s’ha d’aplicar els criteris de sostenibilitat social, econòmica i ambiental per tal d’aconseguir dur a terme un projecte coherent. Les persones i les entitats implicades en un projecte de cooperació s’anomenen ‘actors’. En el projecte de la Universitat Indígena Chiquitana s’identifiquen com a actors principals:
 

 

 • L’ONG, entitat responsable del projecte
  L’ONG, entitat responsable del projecte
  Universitat sense Fronteres: associació vinculada a les assignatures Habitatge i Cooperació, i Tecnologies de Baix Cost per a la Cooperació, que pertanyen a la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC i que s’imparteixen a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB, UPC).
 • La contrapart, els ajuntaments locals
  La contrapart, els ajuntaments locals
  L’Ajuntament i el Consell Municipal de San Ignacio de Velasco són la contrapart del projecte. Tots els projectes formen part de les prioritats de desenvolupament del municipi. L’Ajuntament ha cedit el solar per a l’edificació de la Universitat, així com el manteniment i la gestió de tota la infraestructura. La Universitat Pública Boliviana de Santa Cruz - Universitat Autònoma Gabriel René Moreno (UAGRM) és la responsable de tot el professorat i el programa pedagògic.
 • Els beneficiaris directes
  Els beneficiaris directes
  Els estudiants de la Chiquitania obtenen la possibilitat d’accedir a una formació universitària i els docents de la regió reben noves fonts de treball i seminaris especialitzats.
 • Els beneficiaris indirectes
  Els beneficiaris indirectes
  Sector productiu de materials de construcció i treballadors del sector: la construcció d’un equipament genera ingressos per al sector de la construcció, a la vegada que la transferència de bones pràctiques millora els sistemes productius.
 • Els finançadors
  Els finançadors
  El Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) de la UPC, a través de la convocatòria d’ajuts, dóna suport al projecte des del començament. Essencialment finança els viatges, les assegurances i les vacunes. L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i el Col•legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB) han finançat els materials de construcció.