Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 8
Cooperació al desenvolupament

6.2. Identificació i diagnòstic

 
La identificació és la fase inicial dels projectes de cooperació. Consisteix a reconèixer la situació d’una comunitat per tal de planificar-ne el pla d’acció. A continuació, cal elaborar un diagnòstic de la problemàtica actual, marcar uns objectius per assolir una situació futura esperada i establir els mitjans per aconseguir-ho.
 
En el cas del projecte de construcció de la Universitat Indígena de la Chiquitania del programa “Educació per al desenvolupament: Bolívia”, els aspectes més significatius de la identificació són:
 
 

 

 • Context i localització
  Context i localització
  La regió de la Chiquitania està situada a l’orient bolivià, una àrea subtropical limítrofa amb el Brasil. Amb una economia basada en l’agricultura i l’explotació forestal, és una de les regions més pobres de Bolívia, que és el segon país més pobre de l’Amèrica Llatina, a causa, en gran part, de la manca d’infraestructures i de competitivitat dels petits productors locals. La majoria de famílies són molt nombroses i disposen de pocs recursos socials i econòmics.
 • Oportunitats i punts dèbils
  Oportunitats i punts dèbils
  Les diferències culturals i ètniques, i la desigualtat del repartiment de les riqueses en els territoris han derivat en conflictes socials i inestabilitat política.
 • Problemàtica
  Problemàtica
  La dificultat econòmica que suposa cursar una carrera universitària a la capital del departament fa que la majoria dels estudiants de batxillerat no puguin continuar els estudis. Amb la finalitat de descentralitzar els estudis superiors de la capital, es van començar a impartir cursos en diferents ciutats mitjanes amb l’objectiu que la universitat col•laborés en l’equilibri territorial i reduís l’emigració massiva cap a les grans ciutats.
 • Experiència prèvia
  Experiència prèvia
  Des de l’any 2000, la Universitat sense Fronteres treballa en diferents municipis de la Chiquitania per construir-hi equipaments educatius. Aquesta experiència permet conèixer la realitat econòmica, social i política chiquitana, i tenir un ampli coneixement de la tradició i dels recursos de la regió.