Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
3 de 8
Cooperació al desenvolupament

6.3. Formulació. Procés participatiu

 
La fase de formulació consisteix en el disseny de la proposta del projecte. En aquesta fase es programen les activitats que es duran a terme i s’estableixen l’emplaçament, el període de temps i la quantitat de recursos necessaris per acomplir el projecte. Per tal d’assolir els objectius del projecte, cal involucrar la població beneficiària en els processos tant de disseny com d’execució dels projectes.
 
Treball voluntari 
 
Des del punt de vista arquitectònic, la base dels projectes de la USF a la Chiquitania és la participació de la població local a través del treball voluntari. Es demana a les famílies beneficiàries del projecte que aportin un dia de treball voluntari a la construcció. Es duen a terme reunions informatives a les escoles per tal que pares, mares, alumnes i professorat coneguin l’origen i la finalitat del projecte, i la importància que hi participin. D’aquesta manera, s’apropien el projecte i se’ls transmeten coneixements constructius i valors de sostenibilitat i revalorització dels materials tradicionals.
 
Durant els mesos d’estada a la regió, es duu a terme un procés de difusió del projecte a la ràdio i la televisió locals per tal d’involucrar-hi el major nombre de població possible. Tot aquest treball està coordinat per professors i estudiants voluntaris de la UPC.
 
 

 

Planificació Urbana 
 
Des del punt de vista urbanístic, es va dur a terme una planificació urbana participativa pels municipis de San Ignacio de Velasco i San José de Chiquitos. Tenint en compte el traçat d’origen missional, es va treballar en la presa de consciència de la importància d’una planificació urbana per controlar i ordenar el creixement continu del municipi que conservés el traçat, les alineacions i les tipologies de l’edificació originals, i que reservés espais per a noves zones verdes i equipaments.
 
A partir de l’assignatura Habitatge i Cooperació de l’ETSAB, UPC, els estudiants han desenvolupat diferents propostes de planificació, que es van plasmar en una exposició a Bolívia per donar-les a conèixer a les institucions i a tota la població del municipi. La planificació urbana definitiva aprovada pel Consell Municipal va ser el fruit de tallers participatius, de reunions amb els líders veïnals i del treball conjunt dels tècnics municipals bolivians amb els professors, els estudiants i els professionals de la UPC.