Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
4 de 8
Cooperació al desenvolupament

6.4. Formulació. Disseny del projecte

 
Emplaçament estratègic
 
Una de les decisions més importants és l’emplaçament del projecte. Cal que la propietat del terreny sigui municipal o de la contrapart. És important analitzar la vulnerabilitat del solar, per tal d’assegurar que no estigui en zones de risc, ja sigui per inundacions, pendents excessius, característiques geològiques, entre altres. A l’hora d’implantar el projecte s’ha de tenir en compte l’orientació, els vents dominants i la morfologia, que han de permetre optimitzar els recursos naturals i desenvolupar el projecte. Des del punt de vista urbanístic, ha d’estar situat en un punt estratègic de la ciutat, ben comunicat i lluny d’elements contaminants i sorollosos. És important que la ubicació es defineixi a través d’una proposta de planejament urbà prèvia. Si no fos així, caldria fer com a mínim un primer estudi bàsic de desenvolupament urbà.
 
 
Disseny del projecte. Voluntariat UPC
 
El disseny de la Universitat Indígena Chiquitana va ser un projecte de fi de carrera de l’ETSAB, UPC, que ha estat reconegut amb premis. Les diferents fases de construcció han estat desenvolupades per voluntaris de la USF.
 
El projecte se situa en una àrea de futur creixement de San Ignacio de Velasco, tal com s’especifica en el Pla urbà general de San Ignacio de Velasco. El solar és tangent a la prolongació de la via principal i eix fundacional del municipi. L’edifici es planteja amb un esquema d’espina de peix que permet el creixement en diferents fases i l’adaptació a les necessitats de futur. Es recupera la tipologia de l’edificació tradicional amb porxo, per protegir l’espai de la radiació solar i les intenses pluges estacionals. El sistema constructiu és de murs de càrrega de tova i l’estructura de coberta és d’encavallades de fusta i teules ceràmiques.
 
 

 

 • Projectes de fi de carrera
  Projectes de fi de carrera
  Els projectes de cooperació de la Universitat sense Fronteres serveixen també per identificar futurs projectes de fi de carrera i tesines de màster dels estudiants voluntaris de la UPC que s’hi desplacen. A l’ETSAB s’ha creat un tribunal de professors i professores per als projectes de fi de carrera vinculats amb la cooperació, en què la condició bàsica és el coneixement del lloc i la implicació social del projecte.
 • Assignatures optatives
  Assignatures optatives
  Les assignatures Habitatge i Cooperació, i Tecnologies de Baix Cost per a la Cooperació de l’ETSAB pretenen formar els alumnes de la UPC com a professionals de l’arquitectura amb capacitat d’acció en els projectes de cooperació. A la vegada, permet que les entitats o ONG implicades en projectes de cooperació rebin assessorament tècnic coordinat entre alumnes i professors.
 • Direcció d’obres
  Direcció d’obres
  Els millors estudiants d’aquesta assignatura tenen l’oportunitat de posar en pràctica els coneixements adquirits participant en l’execució directa de projectes de cooperació durant els mesos de l’estiu acadèmic.