Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
7 de 8
Cooperació al desenvolupament

6.7. Avaluació

 
El programa “Educació per al desenvolupament: Bolívia” aposta per la continuïtat a la regió per tal d’aconseguir una incidència efectiva i, a la vegada, permetre la reflexió constant de les accions anteriors i futures. D’aquesta manera, se’n pot aconseguir una avaluació continuada.
 
 
avaluació
 
 
 
L’avaluació dels projectes se sol fer a través de la presentació d’informes tècnics i econòmics a les diverses institucions finançadores, en què s’inclouen la documentació tècnica i fotogràfica, els convenis i els justificants econòmics que acrediten el desenvolupament i la finalització correctes del projecte.
 
En l’avaluació s’han de tenir en compte els paràmetres establerts de sostenibilitat, eficàcia i eficiència, així com l’impacte i la pertinença de les accions dutes a terme.