Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Cooperació al desenvolupament

8. Activitats

 
Activitat 1
 
Redacta un text d’entre 500 i 1.000 paraules en el qual es relacionin els tres conceptes següents: cooperació, desenvolupament i sostenibilitat. 
 
Activitat 2
 
Busca informació sobre una ONGD. A partir d’això, determina en quina generació podríem classificar-la i posa exemples de les diferents fórmules d’actuació que fa servir. 
 
 
 Activitat 3
 
Busca informació sobre l'Index de desenvolupament humà. Què mesura? Quins són els països amb un índex més alt? Quina posició ocupa el teu país? Com ha variat l’índex els últims deu anys?
 
 
Activitat 4
 
Enumera els criteris de sostenibilitat social i ambiental incorporats al projecte de cooperació de la Universitat Indígena Chiquitana i proposa altres iniciatives que reforcin el projecte.