Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Disseny sostenibilista

2. El cicle de vida dels productes i l’impacte que comporten

 
L’impacte de qualsevol producte, ja sigui un moble, un telèfon, un cotxe, un rentaplats, etc., és causat per l’extracció de recursos naturals, el consum d’energia, la generació de residus, les emissions de gasos contaminants, la generació de soroll i olors, la creació de riquesa, llocs de treball i desigualtats, etc., en el conjunt de les etapes del cicle de vida del producte.
 
L’impacte total del producte és la suma de tots els impactes produïts durant les etapes d’extracció, obtenció i processament de matèries primeres i productes auxiliars, producció, distribució, utilització, reciclatge i tractament al final de la vida útil del producte.
cicle de vida  Figura 4. Cicle de vida d’un producte. Font: cegesti.org
 
L’ecodisseny, per tant, representa una gran oportunitat per reduir l’impacte de qualsevol producte. Com es veurà més endavant, l’anàlisi del cicle de vida esdevé la metodologia bàsica per triar la matèria primera més adequada, com també els processos de producció i envasament, les vies de distribució i el comportament del producte durant l’ús que se’n fa al llarg de la seva vida útil, així com els possibles processos de reutilització, reciclatge o tractament final.
 
 
EtapaRecursos i energia Emissions contaminants
 Obtenció dels materials

 Matèries primeres

 Energia per a l'extracció i el processament

 
 Producció

 Materials auxiliars

Energia per al processament

 
 Distribució

 Envasos

 Energia per al transport

Residus

Emissions a l'aire i aigua

 Ús

 Materials consumits

 Energia per a l'ús

 
 Fi de vida

 Materials auxiliars

 Energia per al transport i el processament

 
 
Figura 5. Impacte ambiental en les diferents etapes del cicle de vida d'un producte. Font: Delft University. TME Institute.