Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 5
Disseny sostenibilista

3. Estratègies d’ecodisseny

 
El procés d’ecodisseny considera els impactes ambientals durant tot el cicle de vida del producte amb l’objectiu de reduir-los i minimitzar-los tot utilitzant les millors tecnologies disponibles.
 
Aquestes etapes són:
 
a) Obtenció de materials.
b) Producció.
c) Distribució.
e) Ús.
d) Fi de vida.
 
Convé identificar quina és l’etapa del cicle de vida que més impacte genera per tal de concentrar-hi els esforços de millora, encara que molts cops una millora en una etapa ajuda també a millorar-ne d’altres.
 
 estrategies 2
 

Figura 6. Etapes del cicle de vida d’un producte que hom considera durant el procés d’ecodisseny. Font: Rieradevall i Vinyets, 1999