Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 5
Disseny sostenibilista

3.2. Producció

 

produccio pentagon


 

Disseny per a la producció neta
 
 
 
— Millorar el control dels processos de producció i de les pràctiques d’operació.

— Introduir canvis en les tècniques de producció: simplificació de l’assemblatge, incorporació de processos automàtics, introducció de tecnologies netes.

— Minimitzar la varietat de materials emprats.

— Seleccionar els materials i els processos de baix impacte.

— Reduir el consum de recursos (energia, aigua, matèries primeres, etc.).

— Prevenir i reduir residus i emissions generats pels processos productius mitjançant les modificacions dels processos i la substitució de materials.
  
Trobareu informació més detallada sobre la producció neta a la Unitat 38 d'aquest web.