Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
3 de 5
Disseny sostenibilista

3.3. Distribució

distribucio


Disseny per a una distribució eficient
 
 
Reducció del pes del producte: aquesta mesura comporta un estalvi dels recursos i l’energia que requereix el transport.
 
Reducció del pes de l’envàs: el pes dels envasos primaris es pot reduir escollint materials resistents i lleugers, i utilitzant formes que optimitzin la relació volum-pes, tenint en compte que la forma és també un condicionant molt notable a l’hora d’optimitzar el transport i la relació entre el pes transportat i les emissions de CO2 associades al mateix transport.
 
ampolla llet          tetra suc

Figura 9. Pel que fa exclusivament a l’optimització del transport, els envasos de bric aprofiten més l’espai i permeten contenir més líquid per volum transportat. Font: imatge de l’esquerra, blogger-index; imatge de la dreta, allegromedical.com

 
 
Ús d’envasos de transport reutilitzables i/o reciclables: es fixa com a prioritat la reutilització per davant el reciclatge.
 
Utilització de sistemes de transport eficients: amb motors més eficients pel que fa al consum de combustibles i emissions, així com amb la utilització de biocombustibles, motors híbrids o elèctrics per als vehicles de transport de mercaderies.
 
 
Ubicació de la planta de producció: cal planificar la ubicació de la planta —i el dimensionament d’aquesta— per abastir des de la màxima proximitat possible els consumidors potencials del producte fabricat. En definitiva, cal considerar la logística del transport com a estratègia per reduir les emissions vinculades a la mobilitat del producte fabricat.