Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
5 de 5
Disseny sostenibilista

3.5. Fi de vida

fi de vida pentagon


Disseny per al reciclatge
 
Un producte és fàcilment reciclable quan els materials que el componen poden ser introduïts de nou en la cadena de producció (o reciclatge) a un cost raonable. Per facilitar això cal considerar tot el cicle de vida productius i d’ús, i, per tant, les operacions de recuperació i de desmuntatge, i la identificació i la separació senzilla dels materials components.
 
Alguns suggeriments per a aquest procés són els següents:
 
- Dissenyar amb monomaterials.
 
dentrific

Figura 13. L’envàs del dentífric de la dreta conté tres materials diferents: cartró (caixa), polímer 1 (tub) i polímer 2 (tap), mentre que l’envàs del dentífric de l’esquerra està format per un únic polímer, tant el tub, com el tap, com l’etiqueta. El disseny de l’esquerra facilita el reciclatge.

 
 
- Utilitzar materials per als quals hi hagi canals de recuperació en funcionament o que estiguin a punt de ser desenvolupats.
 
- Planificar futures separacions de materials.
 

 
Disseny per al desmuntatge
 
 
En finalitzar el cicle de vida, els productes s’han de desmuntar perquè els materials puguin ser aprofitats en processos de reciclatge, reutilització o reparació. Les opcions de disseny inclouen:
 
 
— minimització del nombre de materials i components separats;
 
— ús de mètodes d’encaix a pressió en lloc de coles;
 
— disseny de punts de connexió i juntes fàcilment accessibles;
 
— creació de suports amb materials compatibles amb les parts connectades;
 
— disseny del producte en blocs o mòduls;
 
— localització de les parts no reciclables en àrees específiques per facilitar-ne una disposició ràpida.
 
 

 
Disseny per a la reparació
 
La reparació és una molt bona manera de reduir residus. Implica la recollida dels productes usats, el desmuntatge i la substitució de les parts o els components malmesos. En la mesura que es facilitin les reparacions pel desgast, l’envelliment o l’avaria dels components d’un producte, n’afavorim la durabilitat.
  
 

 
Disseny per a la reutilització
 
 
Dissenyar productes reutilitzables n’afavoreix la reutilització. D’altra banda, aquests productes acostumen a tenir un menor impacte ambiental que els productes d’un sol ús. El disseny per a la reutilització implica:
 
— Assegurar que el producte és capaç de suportar repetits processos de recollida i condicionament (rentatge i reompliment en el cas d’envasos).
 
— Dissenyar processos de rentatge que assegurin els estàndards de salut i higiene per a productes alimentaris i d’higiene personal.
 

 
Disseny per a la biodegradabilitat
 
 
La biodegradabilitat d’un producte és útil sempre que se n’hagi previst el tractament en una planta de compostatge.
 
 

 
 
Disseny per a la disposició
 
Els productes que contenen substàncies tòxiques haurien de portar etiquetes que incloguin recomanacions per a la descontaminació i la disposició.