Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 4
Disseny sostenibilista

4.2. Avaluació de canvis de disseny (ACD)

 
Es tracta d’una eina semiquantitativa senzilla i que és molt adequada per a petites o mitjanes empreses que no disposen de gaires recursos humans i materials per fer front a un procés d’ecodisseny llarg, ampli i complex. El punt feble d’aquesta eina és que es concentra en els problemes associats als residus dels productes.
 
proces avaluacio disseny
 

 Figura 17. Procés d’avaluació de canvi de disseny. Font: Rieradevall i Vinyets, 1999

 
 
Hom identifica els problemes ambientals més greus associats als residus del producte, tant en aquest moment com en el futur. És probable que es detecti més d’una opció de millora. En aquests casos cal ampliar la informació per determinar quina és la prioritària i la que és més viable d’aplicar; en definitiva, cal decidir quina és l’estratègia més efectiva.
 
 
FactorEscalaValoració ambiental del producte
Percentatge de residus associats als producte
< 5 %
 
Del 5 % al 10 %
 
> al 10 %

 

Baixa
 
Mitjana
 
Alta

 

 Avaluació prevista dels residus en percentatge
 
Disminució de pes i volum
 
Increment de 10 % dels residus
 
Increment de > 10 %

 

 Baixa
 
Mitjana
 
Alta
Toxicitat
 Contingut del producte a nivells baixos
 
Alguns components del producte
 
Alts nivells en el producte
 Baixa
 
Mitjana
 
Alta
Gestió dels residus
 Sense problemes
 
Alguns problemes d'abocament
 
Complex a causa de la seva gestió de manera separada

 

Baixa 
 
Mitjana
 
Alta

 

 Informació sobre els residus associats al cicle del producte

 

Completa
 
Alguna informació
 
Insuficient

 

Baixa
 
Mitjana
 
Alta
Alternatives de sistemes de millora de la gestió de residus

 

 Disponibles
 
Complexes
 
Fase pilot

 

Baixa
 
Mitjana
 
Alta
 Altres factors

 

 Aspectes d'interès global, necessitats del producte, volum del sector, grau de sensibilització ambiental.

 

 
 

Figura 18. Avaluació semiquantitativa dels problemes ambientals del producte. Font: WWF, Getting at the Source, EUA, 1991