Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
4 de 4
Disseny sostenibilista

4.4 Anàlisi del cicle de vida (ACV)

 

Aquesta eina d’estratègia global permet fer un estudi ambiental dels productes, des de l’origen (bressol) fins a la fi de vida, de manera objectiva, metòdica, sistemàtica i científica en l’anàlisi de l’impacte ambiental ocasionat pel producte.
 
Els objectius, les aplicacions i la manera de calcular una ACV s’expliquen detalladament a la Unitat 36 d'aquest web.
 
acv

Figura 22. Anàlisi de cicle de vida. Font: SolidWorks