Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Disseny sostenibilista

6. La dimensió sostenibilista del disseny

 
Fins ara hem vist, bàsicament, eines per avaluar l’impacte ambiental d’un producte en el procés de disseny o redisseny. Hem afirmat, també, que si volem parlar d’un disseny sostenibilista, a més de la dimensió ambiental, hem de considerar també les dimensions social i econòmica, i hem apuntat fins i tot algunes idees. Malgrat que això és prou clar, la veritat és que hi ha molt poca literatura i molt poques referències sobre disseny sostenibilista, especialment pel que fa als criteris que cal seguir per assolir-lo.
 
Davant la manca d’aquesta informació, hom suggereix utilitzar com a guia per al disseny sostenibilista els principis de sostenibilitat enunciats en l'apartat 6 de la Unitat 4 ("Paradigma sostenibilista") d'aquest web.
 
 
principis
 

 Figura 23. Principis i subprincipis de sostenibilitat. Font: Cendra i Stahel (2006)

  
 
A partir d’aquests principis es poden fer adaptacions metodològiques de les diverses eines d’avaluació qualitativa, semiquantitativa i quantitativa utilitzades en l’ecodisseny, com ara VEA, ACD, MET, ACV, etc., d’acord amb les problemàtiques i les escales dels diferents principis de sostenibilitat enunciats en la figura 23.