Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 2
Ecologia industrial

1. Introducció i objectius de la unitat

 
L’ecologia industrial és una temàtica relativament recent, ja que es va començar a desenvolupar durant la dècada de 1990, al final de la qual van sorgir els primers estudis. Per aquest motiu, no és una temàtica gaire coneguda ni que es posa gaire en pràctica. No obstant això, té unes grans potencialitats, especialment per promoure el dinamisme del sector industrial i fer-lo compatible amb un desenvolupament sostenible. Això és el que es pretén que els alumnes descobreixin en treballar aquesta unitat.
 
 

 imagen1.jpg

Foto: G. Cervantes.

 
Objectius de la unitat:
  1. Conèixer el concepte d’'ecologia industrial' i relacionar-lo amb el concepte de 'desenvolupament sostenible'.
  2. Relacionar algunes experiències puntuals d’aprofitament de residus amb l’ecologia industrial.
  3. Entendre la relació entre els ecosistemes naturals i els industrials.
  4. Conèixer alguns exemples d’ecologia industrial arreu del món.
  5. Descobrir quines eines i metodologies es poden aplicar en projectes d’ecologia industrial.
  6. Tenir eines per cercar diferents tipus de recursos d’ecologia industrial.
  7. Ser capaç de dissenyar un sistema senzill d’ecologia industrial.