Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 2
Ecologia industrial

1.2. Ecologia industrial i simbiosi industrial

 
Hi ha moltes experiències arreu del món que desenvolupen els objectius de l’ecologia industrial, tot i que no porten aquest nom. De fet, alguns dels exemples principals i pioners d’ecologia industrial van néixer amb altres noms i encara els conserven. Totes aquestes experiències, però, reconeixen que volen tendir cap a l’ecologia industrial.

Els altres noms que reben les experiències relacionades amb l’ecologia industrial són:
 
 
 tabla.jpg
 
 
Algunes d’aquestes experiències no comprenen el concepte ampli d’‘ecologia industrial’, sinó que es redueixen a una mera simbiosi industrial. És el cas de la Xarxa o Sistema de Reciclatge, la Xarxa de Bescanvi de Subproductes, l’Agrupació d’Indústries amb Residus Zero. La simbiosi industrial, en principi, té un objectiu purament econòmic, tot i que les conseqüències que comporta són mediambientalment i, a vegades, socialment favorables. Descriu un grup d’empreses o entitats que bescanvien residus com a matèria primera d’altres empreses o entitats.
 
 
e. inds 4.jpg
 

Figura 5. Comparació entre simbiosi industrial i ecologia industrial, amb els aspectes que inclouen cada vessant.

Font: elaboració pròpia

 

A la figura 5 veiem la comparació entre la simbiosi industrial i l’ecologia industrial. D’una banda, observem que la simbiosi industrial és una experiència inclosa dins la disciplina de l’ecologia industrial. De l’altra, que l’ecologia industrial comprèn els aspectes econòmics, ambientals i socials, de manera que pretén arribar al desenvolupament sostenible. En canvi, la simbiosi industrial té un objectiu merament econòmic, amb unes conseqüències mediambientals positives, però deixa l’aspecte social més al marge, no l’inclou en els objectius.