Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 3
Ecologia industrial

4.1. A Europa

 
Hi ha algunes experiències d’ecologia industrial a Europa. La més important és la de Kalundborg (Dinamarca), que va néixer a l’atzar i, posteriorment s’ha convertit en una de les experiències més completes de simbiosi industrial arreu del món.
 
 
També hi ha una xarxa de reciclatge de subproductes a Estíria (Àustria), sorgida també a principis dels anys vuitanta, que inclou indústries papereres, cimenteres, siderúrgiques, tèxtils, productores d’energia, etc.
 
Hi ha altres experiències i projectes a Europa, ben diferents pel que fa a les dimensions, el desenvolupament, les matèries bescanviades, etc. Algunes són: el cas de Turku i Jyväskylä, a Finlàndia; el Progetto Closed, a la regió de la Toscana, Itàlia; l’Ora Ecopark, a Fredrikstad, Noruega, o el Herning-Ikast Ecological Business Park Project, a Dinamarca.
 
També a Catalunya s’han desenvolupat iniciatives d’EI, com ara l’ECOSIND, el MESVAL, el MECOSIND, el Projecte Cicle, etc.

 

figura 8.jpg
 

Figura 8. Simbiosi industrial de Kalundborg (Dinamarca). Font: elaboració pròpia

 

 
figura 9.jpg
 

Figura 9. Conductes per bescanviar el vapor des de la central tèrmica cap diferents llocs de la simbiosi industrial de Kalundborg (Dinamarca). Foto: Andreas Koenig