Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 2
Ecologia industrial

5.2. Eines per a l’EI

 
També es poden usar diferents eines que ajudin a caracteritzar els ecosistemes industrials. Algunes d’aquestes eines són:
 
Diagrames de fluxos de matèria i energia
 
Permeten veure un mapa de les entrades i sortides del sistema d’EI que es vol estudiar (zona, polígon industrial, sector industrial, etc.). I també la integració de dos o més diagrames diferents per descobrir quins corrents residuals poden ser usats com a matèria primera d’altres indústries o entitats.
 
Diagrames socials
 
Permeten veure totes les relacions establertes entre els actors d’un ecosistema industrial i quin tipus de relacions han establert (client, proveïdor, recerca, formació, difusió, etc.).
 
Sistemes d’indicadors d’EI
 
Permeten avaluar la sostenibilitat de les activitats o aplicacions d’EI. Són especialment útils quan es vol escollir la valorització més sostenible d’un residu entre diverses opcions.