Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 2
Ecologia industrial

5.1. Metodologies

 
Les metodologies principals que usa l’ecologia industrial són:
 
L’anàlisi de fluxos de matèria
 
Permet veure el flux de matèria que entra i surt d’un sistema; normalment, una regió o un país. Aquest mètode és especialment adient per fer estudis de regions previs a un estudi més detallat d’una zona o un polígon industrial, quan es vol aplicar l’ecologia industrial a un sector industrial o quan es vol fer el seguiment d’un determinat material o substància (per exemple, d’un metall concret) en una zona.
 
L’anàlisi del cicle de vida
 
Permet veure els impactes ambientals d’un producte o un servei al llarg de la seva vida útil. Aquest mètode és especialment adient quan es pot escollir entre diverses opcions i es vol triar la més beneficiosa des del punt de vista ambiental.
 
L’anàlisi econòmica ambiental
 
Permet considerar, a més dels aspectes ambientals, els efectes econòmics i socials associats a una decisió.
 
La producció més neta
 
Consisteix a modificar els processos productius per generar menys residus o residus menys contaminants.
 
L’ecoeficiència
 
Pretén produir més amb menys i, per tant, augmentar l’eficiència en l’ús de recursos.