Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Ecologia industrial

6. Bibliografia

Llibres
 
Ayres, R.; Ayres, l. A handbook of industrial ecology. Northampton: Edward Elgar. 2001.
 
Erkman, S.; Ramaswamy, R. Applied industrial ecology: a new platform for planning sustainable societies. Índia: Aicra, cop. 2003.
 
Lowe, E. A.; Warren, J. L., Moran, S. R. Discovering industrial ecology. Columbus: Battelle Press. 1997.
 
Cohen-Rosenthal, E.; Musnikow, J. Eco-industrial strategies. Unleashing synergy between economic development and the environment. Sheffield: Greenleaf Publishing. 2003.
 
Bergh, Jeroen C. J. M. van den; Janssen, Marco A. (ed.). Economics of industrial ecology: materials, structural change, and spatial scales. Mit Press. 2005.
 
Ayres, R. U. Eco-restructuring: implications for sustainable development. Tòquio: UN University Press. 1998.
 
Pauli, Gunter; Mshigeni, Keto E. First five years of action: the zero emissions research and initiatives (zeri), 1994-1999. University of Namibia. 1998.
 
Graedel, Homas; Howard-Grenville, Jennifer A. Greening the industrial facility: perspectives, approaches and tools. Springer Verlag. 2005.
 
Suh, Sangwon. Handbook of input-output economics in industrial ecology. 2006.
 
Dreen, Kenneth; Randles, Sally (ed.). Industrial ecology and spaces of innovation. Byken Green. 2006.
 
Graedel, Thomas E.; Allenby, Braden R.. Industrial ecology and the automobile. Prentice Hall. 1997.
 
Keoleian, Gregory A. (ed.). Industrial ecology of the automobile: a life cycle perspective. Society of Automotive Engineers.
 
Manahan, S. E. Industrial ecology, environental chemistry and hazardous waste. Lewis Publishers. 1999.
 
Allenby, Braden R.. Industrial ecology: policy framework and implementation. Prentice Hall. 1998.
 
Dale, Ann; Tansey, James (ed.). Linking industry and ecology: a question of design. University of Washington: Ray Cote. 2005.
 
Vellinga, P.; Berkhout, F.; Gupta, Joyeeta (ed.). Managing a material world: perspectives in industrial ecology. Kluwer Academic Pub. 1998.
 
Anderberg, S.; Prieler, S.; Olendrzynski, K.; Bruyn, S. de. Old sins: industrial metabolism, heavy metal pollution and environmental transition in central europe. Liasa: United Nations University Press. 2000.
 
Bourg, D.; Erkman, S. (ed.). Perspectives on industrial ecology. Greenleaf Publishers. 2003.
 
Smith, Ronald S. Greenwood profit centers in industrial ecology: the business executive’s approach to the environment. Pub Group. 1998.
 
 
Webs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entitats/iniciatives d'EI
 
BPS, By-Product Synergy, the U.S. Business Council for Sustainable Development–Gulf of Mexico (BCSD-GM).
 
Business and Sustainable Development (with By-Product Synergy examples)
Portal elaborat per l'IISD que fomenta la sostenibilitat en els negocis. Hi ha una part important d'exemples sobre la metodologia sinergia de subproductes, que promou l'ús de residus com a matèria primera, en la línia de l'ecologia industrial. També hi ha materials sobre altres metodologies (ecoeficiència, disseny per al medi ambient, prevenció de la contaminació, etc.).
 
Operació marc regional europea INTERREG IIIC Sud per a la introducció de l'ecologia industrial en l'àrea mediterrània. Format per uns 20 subprojectes duts a terme entre el 2004 i el 2006 a les regions de l'Abruzzo (IT), Toscana (IT), Peloponès (G) i Catalunya (ES). Coordinat per la Generalitat de Catalunya.
 
GIEI, Grupo de Investigación en Ecología Industrial. UPIBI, IPN. gemma.cervantes@gmail.com
 
Empresa consultora especialitzada en energia i construcció però que té experiència en sinergia de subproductes. La pàgina web conté articles sobre exemples de sinergia de subproductes assessorats per la consultora.
 
El programa d'ecologia industrial més antic d'Europa i el primer programa de doctorat d’àmbit mundial en ecologia industrial. Comprèn un programa de màster, un programa de doctorat i altres modalitats de cursos i seminaris en ecologia industrial.
 
Lloc web que promou la formació i els recursos en desenvolupament sostenible a través de l'ecologia industrial. Descriu exemples pràctics, recursos bibliogràfics i audiovisuals, congressos, etc. d'ecologia industrial. Un dels llocs web amb informació més completa en l’àmbit de l’ecologia industrial.
 
 
Portal de l'IISD que promou la sostenibilitat. Conté documents, articles. notícies, enllaços, etc. Conté una base de dades d'exemples de sostenibilitat. També inclou exemples d'ecologia industrial.
 
Inter-University Master of Science on IE: Delft Univ., Erasmus Univ., Leiden Univ.
 
La Societat Internacional d'Ecologia Industrial, creada el 2001. Promou congressos, cursos i publicacions en l’àmbit de l’ecologia industrial. Actua com a enllaç i aglutinant en qüestions d'ecologia industrial.
 
Revista especialitzada en ecologia industrial, creada el 2001 i editada per MIT Press (editor Reid Lifset).
 
 
Màster europeu d'Ecologia Industrial, que es fa simultàniament a tres universitats neerlandeses.
 
La coordinació entre les universitats permet la mobilitat dels estudiants entre les tres universitats:
 
 
Mecosind, Int. Master on Industrial Ecology (Spain, Italy)
Projecte europeu INTERREG-IIIC.
 
MESCAL, Xarxa de centres tecnològics per a l'aplicació de l'EI.
 
Proyecto europeo Interreg-IIIC Sud, dins de l'operació marc regional ECOSIND
Elaborat entre el 2004 i el 2006 per dues universitats, cinc centres tecnològics, una cambra de comerç i una consultora ambiental de les regions de la Toscana (IT), el Peloponès (G) i Catalunya (ES). El projecte crea una xarxa de centres que valora els seus residus per fer-los servir com a matèria primera d'altres centres. Es valoren per diferents mètodes i s'escull la valoració més sostenible a partir d'uns indicadors de sostenibilitat.
 
Styria (The Styrian Recycling Network, Àustria)
Pàgina web de la xarxa d'intercanvi de subproductes (‘styrian recycling network’) a la regió d’Estíria (Àustria).
 
Symbiosis Institute, Kalundborg (Dinamarca)
Pàgina web del sistema de simbiosi industrial creat a Kalundborg (Dinamarca) des del període 1970-1980. És el sistema de simbiosi industrial més complet a escala mundial i una referència important en l’àmbit de l'ecologia industrial.
 
 
Màster europeu d'Ecologia Industrial impartit simultàniament a tres universitats holandeses. La coordinació entre les universitats permet la mobilitat dels estudiants entre totes tres.
 
Xarxa global que promou solucions de sostenibilitat partint de l'obtenció d'un nivell zero de residus en els processos industrials. Conté casos d'estudi i també alguns articles.