Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Educació en sostenibilitat en l’enginyeria

1. Introducció

 
Aquesta unitat està orientada a ajudar el professorat d’educació superior d’estudis tecnològics (enginyeries, arquitectures, etc.) a aprofundir en l’ensenyament de la sostenibilitat.
 
La unitat està estructurada entorn de tres qüestions fonamentals:
 
• Quines competències en sostenibilitat ha d’adquirir un enginyer o enginyera a la universitat?
 
• Com s’adquireixen aquestes competències d’una manera eficient?
 
• Quina estructura educativa és més eficaç per facilitar els processos d’aprenentatge requerits?
 
La primera pregunta es refereix al ‘què?’, és a dir, quines competències relacionades amb la sostenibilitat (coneixements, habilitats i actituds) ha de tenir un enginyer o enginyera que es gradua al segle XXI. La segona qüestió es refereix al ‘com?’ i se centra en com els processos educatius fan possible l’aprenentatge de les competències en sostenibilitat a través de les estratègies pedagògiques adequades. L’última pregunta es refereix a l’‘on?’, des de la perspectiva de quin pla d’estudis i quina estructura organitzativa són necessaris per aplicar la didàctica més òptima per graduar enginyers amb competències en sostenibilitat.