Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 3
Educació en sostenibilitat en l’enginyeria

3. Què vol dir educar en sostenibilitat. Què cal aprendre

 
En aquest apartat s’analitzen les competències genèriques que els graduats d’enginyeria han de tenir quan es graduen. En primer lloc, es presenten els conceptes d’objectiu d’aprenentatge i de competència, i el paper que tenen en l’espai europeu d’educació superior (EEES), i s’introdueixen les competències en el marc dels descriptors de Dublín.

La societat actual planteja reptes de sostenibilitat a les persones i els professionals, que s’enfronten a la complexitat en molts aspectes de les seves vides. En relació amb l’ensenyament de l’enginyeria, sorgeix una pregunta: quines competències han de tenir els enginyers i les enginyeres perquè siguin capaços de satisfer les demandes de la societat? La definició d’aquestes competències permet millorar el procés d’avaluació per determinar fins a quin punt els enginyers estan preparats per als reptes de la sostenibilitat, així com identificar els objectius generals dels sistemes educatius.

El ministre d’Educació de l’Organització per a la Cooperació Econòmica i el Desenvolupament (OCDE) va declarar: “El desenvolupament sostenible i la cohesió social depenen fonamentalment de les competències de tota la nostra població —competències que inclouen els coneixements, les habilitats, les actituds i els valors—” (Stevens, 2008 ). Per tant, definir les competències en sostenibilitat és un tema clau en l’educació, en general, i en l’educació en enginyeria, en particular, si considerem l’important paper que els enginyers i les enginyeres desenvolupen com a agents de canvi cap a la sostenibilitat.