Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 3
Educació en sostenibilitat en l’enginyeria

3.2 Les competències en el marc de l’espai europeu d’educació superior (EEES)

L’espai europeu d’educació superior té com un dels objectius proporcionar eines per connectar i comparar els diferents sistemes educatius, a fi de facilitar l’intercanvi (per exemple, d’estudiants) entre els sistemes. Referent a això, la creació d’un EEES efectiu implica adoptar un sistema de titulacions fàcilment comprensible i comparable, que requereix marcs de qualificació centrats en resultats d’aprenentatge i que comparteixin els descriptors metodològics comuns i clars. Una de les característiques més importants de l’EEES és el sistema de titulacions comparables de tres cicles:

— Primer cicle (nivell de diplomatura o grau, de 180 a 240 ECTS).

— Segon cicle (nivell de màster o llicenciatura, de 90 a 120 crèdits ECTS més enllà del primer cicle, amb un mínim de 60 crèdits del segon cicle);

— Tercer cicle (nivell de doctorat).

Els models tradicionals i els mètodes per expressar estructures de qualificacions estan ara, en l’EEES, donant pas a sistemes basats en punts de referència explícits, amb els resultats de l’aprenentatge, les competències i els indicadors de nivell (Grup de Treball de Bolonya, 2005 ). Aquestes eines proporcionen més precisió i exactitud, i faciliten la transparència i la comparació. Sense aquests enfocaments comuns, el ple reconeixement, la transparència real i, per tant, la creació d’un sistema eficaç en l’EEES serien més difícils d’aconseguir.