Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Educació en sostenibilitat en l’enginyeria

6. Bibliografia

Llibres
 
Educació en sostenibilitat
 
BLEWITT, J. The Ecology of Learning: Sustainability, Lifelong Learning, and Everyday Life. Sterling: Earthscan, 2006. 241 pàg. ISBN 1844072037.
CANADELL, A. Educació sostenible: criteris per a la introducció de la sostenibilitat en els processos educatius. Terrassa: UPC. Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, 2006. 81 pàg. Disponible en línia aquí.
CARIDE, J. A.; MEIRA, P. A. Educación ambiental y desarrollo humano. Barcelona: Ariel, 2001. 269 pàg. (Ariel Educación). ISBN 843442634X.
COHEN, J., JAMES, S.; BLEWITT, J. (ed.). Learning to Last: Skills, Sustainability and Strategy. London: LSDA, 2002. 141 pàg. ISBN 1853387932. Disponible en línia aquí.
ESCOLANO, A. Cambio educativo y cultura de la sostenibilidad. València: Tirant lo Blanch, 2007. 390 pàg. ISBN 9788484567806.
FIEN, J.; MACLEAN, R.; PARK, M. G. (ed.). Work, Learning and Sustainable Development: Opportunities and Challenges. Dordrecht: Springer, 2008. 552 pàg. ISBN 9781402081934.
FREIRE, P. La educación como práctica de la libertad. 10a ed. Madrid: Siglo XXI, 2000. 151 pàg. ISBN 8432302473.
GALEA, C. (ed.). Teaching Business Sustainability. Sheffield: Greenleaf, 2004-2007. 2 v. ISBN 1874719543 (vol. 1).
GARCÍA., E. J. Educación ambiental, constructivismo y complejidad: una propuesta integradora. Montequinto: Díada, 2004. 219 pàg. ISBN 8487118097.
GENIe EUROPEAN OFFICE. Global-Problematique Education Network Unitwin / UNESCO Initiative. Barcelona: UPC. Càtedra UNESCO en Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi Global, 2000. 90 pàg. (Recursos Bibliogràfics; 134)
GOBIERNO VASCO. DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE. 40 experiencias en Agenda 21 escolar: la escuela por la sostenibilidad. Vitòria-Gasteiz: Gobierno Vasco, 2007. 211 pàg. ISBN 9788445726372.
MAYER, M. (ed.). Qualità della scuola ed ecosostenibilità: per una scuola coerente con la costruzione di un futuro sostenibile. Milà: FrancoAngeli, 2003. 335 pàg. ISBN 8846449487.
MORIN, E. Els set coneixements necessaris per a l’educació del futur. Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya, 2000. 105 pàg. ISBN 8493105473.
MORIN, E.; ROGER, E.; DOMINGO, R. Educar en la era planetaria. Barcelona: Gedisa, 2003. 140 pàg. ISBN 8474328357.
MURGA, M. A. (ed.). Desarrollo local y Agenda 21: una visión social y educativa. Madrid: Prentice Hall, 2006. 369 pàg. ISBN 8420550299.
NARANJO, C. Cambiar la educación para cambiar el mundo. Vitoria: La Llave, 2004. 390 pàg. ISBN 8495496399.
NOVO, M. El desarrollo sostenible: su dimensión ambiental y educativa. Madrid: Pearson Education, 2006. 431 pàg. ISBN 9788483223550.
ORR, D. W. Ecological literacy. Education and the transition to a postmodern world. Albany: State University of New York Press, 1994. 210 pàg. ISBN 0791408744.
SCOTT, W.; GOUGH, S. Sustainable Development and Learning: Framing the Issues. Londres: RoutledgeFalmer, 2003. 173 pàg. ISBN 15276489.
STERLING, S. R. Sustainable Education: Re-Visioning Learning and Change. Totnes: Green Books for the Schumacher Society, 2001. 94 pàg. (Schumacher Briefing; 6). ISBN 1870098994.
TILBURY, D.; STEVENSON, R. B.; FIEN, J.; SCHREUDER, D. (ed.). Education and Sustainability Responding to the Global Challenge. Gland: IUCN Commission on Education and Communication, 2002. 202 pàg. ISBN: 978283170623-8. Disponible en línia aquí.
 
Educació per al desenvolupament sostenible
 
ARGIBAY, M.; CELORIO, G. La educación para el desarrollo. Vitòria: Gobierno Vasco, 2005. 156, 159 pàg. ISBN 844572343X.
BASELGA, P.; FERRERO, G.; BONI, A.; ORTEGA, M. L.; MESA, M.; NEBREDA, A.; CELORIO, J. J.; MONTERDE, R. La educación para el desarrollo en el ámbito formal, espacio común de la cooperación y la educación: propuestas para una estrategia de acción integrada. València: Universitat Politècnica de València, 2004. 75 pàg. ISBN 8497056647.
CASTRO, R. Más que palabras: comunicación ambiental para una sociedad sostenible. Valladolid: GEA, 2005. 230 pàg. ISBN 8460944433.
COLOM, A. J. Desarrollo sostenible y educación para el desarrollo. Barcelona: Octaedro, 2000. 125 pàg. ISBN 8480634588.
DAY, B. A.; MONROE, M. C. (ed.). Environmental Education Communication for a Sustainable World: Handbook for International Practitioners. Washington: Academy for Educational Development, 2000. 138 pàg. ISBN 0894921088
FLOR, J. I. (ed.). Globalización, crisis ambiental y educación. Madrid: Ministeri d’Educació i Cultura, 2002. 280 pàg. ISBN 8436936124.
FÒRUM D’EDUCACIÓ AMBIENTAL (6è, 2004, BELLATERRA). L’educació ambiental en xarxa: VIè Fòrum 2000 + 4 (...) per renovar l’educació davant els reptes de la sostenibilitat. Bellaterra: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona: Societat Catalana d’Educació Ambiental, 2004. 87 pàg. ISBN 8489489688.
HUCKLE, J.; STERLING, S. (ed.). Education for sustainability. Londres: Earthscan, 1996. 236 pàg. ISBN 1853832561.
KRAMER, F. Educación ambiental para el desarrollo sostenible. Madrid: Catarata, 2003. 236 pàg. ISBN 8483191652.
MOGENSEN, F.; MAYER, S.; BREITING, S.; VARGA, A. Educació per al desenvolupament sostenible: tendències, divergències i criteris de qualitat. Barcelona: Graó, 2007. 207 pàg. ISBN 9788478275243.
NAYA, L. M. (ed.). La educación para el desarrollo en un mundo globalizado. Donostia: Erein, 2003. 183 pàg. ISBN 849746138X.
PÉREZ-FOGUET, A. Impuls de l’educació per al desenvolupament humà i sostenible a la UPC: 2000-2005. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. Consell Social, 2006. 116 pàg.
TÀBARA, J. D. Acció ambiental: aprenentatge i participació vers la sostenibilitat. Binissalem: Di7: SCEA: SBEA, 1999. 179 pàg. ISBN 8489754411.
TILBURY, D.; WORTMAN, D. Engaging people in sustainability. Gland: IUCN: World Conservation Union, 2004. 137 pàg. ISBN 2831708230.
UNESCO. Education for Sustainability: from Rio to Johannesburg: Lessons Learnt from a Decade of Commitment. París: UNESCO, 2002. 46 pàg. Disponible en línia aquí.
 
UNESCO. Educating for a Sustainable Future: Commitments and Partnerships: Proceedings of the High-Level International Conference on Education for Sustainable Development at the World Summit on Sustainable Development: 2-3 September 2002, Johannesburg. París: UNESCO, 2004. 257 pàg. ISBN 9231039350.
WHEELER, K.; BIJUR, A. P. (ed.). Education for a Sustainable Future: a Paradigm of Hope for the 21st Century. Nova York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2000. 279 pàg. ISBN 0306464209.
 
Desenvolupament sostenible en l’educació superior
 
ADOMSSENT, M.; GODEMANN, J.; LEICHT, A.; BUSCH, A. Higher Education for Sustainability. New challenges form a global perspective. Deutsche Nationalbibliothek, 2006. 271 pàg. ISBN 9783888644238.
BARLETT, P. F.; CHASE, G. W. (ed.). Sustainability on Campus: Stories and Strategies for Change (Urban and Industrial Environments). Cambridge: The MIT Press, 2004. 337 pàg. ISBN 9780262524223.
BLEWITT, J.; CULLINGFORD, C. The Sustainability Curriculum: the Challenge for Higher Education. Londres: Earthscan, 2004. 258 pàg. ISBN 1853839493.
BONI, A.; FERRERO, G. (ed.). La educación en valores en la universidad: los dilemas morales como herramienta de trabajo en los estudios científicotécnicos. València: Universitat Politècnica de València, 2005. 114 pàg. ISBN 8468947725.
BONI, A.; PÉREZ-FOGUET, A. (ed.). Construir la ciudadanía global desde la universidad: propuestas pedagógicas para la introducción de la educación para el desarrollo en las enseñanzas científico-técnicas. Barcelona: Intermón Oxfam: Ingeniería Sin Fronteras, 2006. 135 pàg. ISBN 8484524485.
CONGRÉS UPC SOSTENIBLE 2015 (1r, 2007, BARCELONA). Formació, societat i universitat: què està en joc?: I Congrés UPC Sostenible 2015: 12 i 13 de juliol de 2007: recull de ponències. Barcelona: UPC, 2007. Disponible en línia aquí.
CORCORAN, P. B.; WALS, A. E. J. (ed.). Higher Education and the Challenge of Sustainability: Problematics, Promise, and Practice. Nova York: Kluwer Academic Publishers, 2004. 353 pàg. ISBN 1402020260.
EESD Observatory. Status of engineering education for SD in European Higher Education. The Alliance for Global Sustainability Report 1. 2006. ISBN 9789197632713.
ESCOLANO, A. Educación superior y desarrollo sostenible: discursos y prácticas. Madrid: Biblioteca Nueva, 2006. 276 pàg. ISBN 8497425316.
FILHO, W. L. Sustainability and University Life. 2a ed. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2000. 270 pàg. ISBN 3631368100.
FILHO, W. L. Teaching Sustainability at Universities: Towards Curriculum Greening. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2002. 576 p. ISBN 3631398379.
GELI, A. M. (ed.). L’ambientalització curricular en els estudis universitaris: per una formació cap a la sostenibilitat: reflexions i experiències de la xarxa ACEU. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2005. 188 pàg. ISBN 843936945X.
GLOBAL UNIVERSITY NETWORK FOR INNOVATION (GUNI). Higher Education in the World: New Challenges and Emerging Roles for Human and Social Development. Madrid: Mundi Prensa, 2008. 374 pàg. ISBN 9788484763437.
GOUGH, S.; SCOTT, W. Higher Education and Sustainable Development: Paradox and Possibility. Londres: Routledge, 2007. 194 pàg. ISBN 9780415416528.
HOLMBERG, J.; SAMUELSSON, B. E. (ed.). Drivers and Barriers for Implementing Sustainable Development in Higher Education: Göteborg Workshop December 7-9, 2005. París: UNESCO, 2006. 130 pàg. Disponible en línia a: <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001484/148466E.pdf>.
JUNYENT, M.; GELI, A. M.; ARBAT, E. (ed.). Ambientalización curricular de los estudios superiores. Girona: Universitat de Girona, 2002-2004. 4 v. ISBN 848458173X (vol. 1).
LITTEN, L. H.; TERKLA, D. G. (ed.). Advancing Sustainability in Higher Education: New Directions for Institutional Research. Nova York: Jossey-Bass, 2007. 120 pàg. ISBN 9780470176870.
M’GONIGLE, M.; STARKE, J. Planet U: Sustaining the World, Reinventing the University. Gabriola Island: New Society Publishers, 2006. 288 pàg. ISBN 9780865715578.
MULDER, K. (ed.). Sustainable Development for Engineers. Greenleaf Publishing, 2006. 288 p. ISBN 1874719195.
SCOTT, W.; GOUGH, S. (ed.). Key Issues in Sustainable Development and Learning: a Critical Review. Londres: RoutledgeFalmer, 2003. 272 pàg. ISBN 0415276500.
SCOTT, W.; GOUGH, S. Sustainable Development and Learning. Framing the issues. Routledge. 2003. 173 pàg. ISBN 0415276489.
SEMINARI INTERNACIONAL D’AMBIENTALITZACIÓ CURRICULAR (2001, BARCELONA). Introduir la sostenibilitat en els estudis universitaris tecnològics: 29 i 30 de novembre de 2001. Barcelona: UPC: Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, 2002. 247 pàg. (Seminaris d’Ambientalització Curricular). Disponible en línia aquí.
 
Webs
 
Programes i organitzacions oficials
 

DHO. Duurzaam Hoger Onde
rwijs (Dutch network for SD in HE curricula)

Integrated Research System for Sustainability Science (IR3S)

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Programa Década por una Educación para la Sostenibilidad

World Bank, Development Education Program (DEP) DEPWEB
Educació per a la sostenibilitat
 
Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development (RCE Barcelona)
UNESCO Chair R I I F A D E L / International Network in Engineering of Training Applied to Local Development / Human Resources - Executive Training – Universitat de Tolosa

 
Cercadors

Environment, Development and Sustainability. Nath, B. (ed.). European Centre for Pollution Research ISSN: 1573-2975.
Environmental Education Research. Reid, A. (ed.). Universitat de Bath. ISSN 1350-4622.
European Journal of Engineering Education. De Graaff, E. (ed.). SEFI (European Society for Engineering Education). ISSN 1469-5898.
International Journal of Engineering Education. Ibrahim, A. (ed.). ISSN 0742-0269.
International Journal of Sustainability in Higher Education. Filho, W. L. (ed.). ULSF (Association of University Leaders for a Sustainable Future). ISSN 1467-6370.
Journal of Cleaner Production. Huisingh, D. (ed.). ISSN: 0959-6526.
Revista Internacional de Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo. Barcelo, M. (ed.).
Sostenible? Carrera, E. (ed.). ISNN: 1139-966X.
Sustainability Science. Takeuchi, K. Integrated Research System for Sustainability Science (IR3S). Universitat de Tokyo. ISSN: 1862-4057.
Sustainability: Science, Practice, & Policy. Cohen, M. (ed.). New Jersey Institute of Technology. ISSN: 1548-7733.
 
Congressos