Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Energia. Generalitats

5. Bibliografia

Llibres

Atkins, P.: ‘Las cuatro leyes del universo’. Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 2008.
Llibre de divulgació que permet comprendre les lleis de la termodinàmica de manera introductòria però a la vegada exacta.
 
MacKay, David J. C.: ‘Sustainable Energy – without the hot air’. UIT Cambridge, 2008. ISBN 978-0-9544529-3-3.
Llibre de divulgació però exquisidament redactat, clar i essencial, per aprendre a comptabilitzar l’energia convencional i la renovable, i també a fer un balanç energètic global, com a pas previ en els processos de planificació energètica.
 

Articles
 
Baumberger, Y. i Rogeaux, B.: “Quelles solutions des industriels peuvent-ils apporter aux problemes energetiques?”. ‘Revue de l’Énergie’, n.° 575, 2007.
 
Coderch, M.: “Sostenibilitat, energia i societat”. EINES HIVERN, 2008.
 
Webs
 
 
Agència Internacional de l’Energia (IEA). Principal agència internacional d’informació sobre temes energètics, vinculada a l’OCDE.
 
Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC.   La principal xarxa científica per a l’estudi del canvi climàtic: s’hi poden trobar els informes de referència internacional.
 
Crisis Energética. Web de referència sobre aquests temes, que funciona en xarxa i està vinculada a ASPO-AEREN.
 
The Association for the Study of Peak Oil and Gas (ASPO). Xarxa de referència internacional dedicada a l’estudi del ‘peak oil’.
 
Portal Sostenibilidad. Portal de referència sobre les diverses dimensions de la sostenibilitat.
 
Vídeos
 
‘L’univers mecànic’. Capítol 47 (Entropia).