Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Energies renovables

1. La renovació energètica

 
 
Vèiem en la unitat anterior que una de les formes de reduir el consum és augmentar l’eficiència i l’estalvi. Tot i això, com que el millor kW és el que no es gasta, les renovables hi ajuden. Les energies renovables es poden definir com les fonts energètiques que, de manera periòdica, es posen a disposició de l’ésser humà i que aquest és capaç d’aprofitar i transformar en energia útil per satisfer les seves necessitats. És a dir, es renoven de manera continuada, en contraposició amb els combustibles fòssils, com ara el petroli, el carbó, el gas i l’urani, dels quals hi ha una disponibilitat determinada que s’esgotarà en un termini més o menys llarg.
 
 

eerr_01.png

 Figura 1.

  
Constitueixen una font d’abastament inesgotable, ja que, pel que fa a l’origen directe, provenen majoritàriament del Sol (tot i que si ens remuntem molt més enllà en la història, absolutament tot té l’origen en el Sol). Però això no significa que les energies renovables hagin d’associar-se a l’aprofitament directe de l’energia solar, sinó que el Sol produeix un seguit de fenòmens naturals que a la vegada originen els recursos en què es basen els diferents tipus d’aprofitament de les energies renovables. Les figures recullen el conjunt d’energies renovables més conegudes (les que deriven del Sol), així com algunes altres que deriven dels cicles terrestres de més llarga durada (les que deriven del Sol i la Lluna, per dir-ho d’una manera més lírica). Les energies hidràulica, geotèrmica i de les marees són renovables perquè es regeneren amb menys o més temps, però són el resultat dels cicles de formació terrestres, geològics i atmosfèrics.
 
 

eerr_02.png

 Figura 2.


 Cal tenir en compte que l’energia procedent de la radiació solar, absorbida per la Terra en un any, és equivalent a vint vegades l’energia emmagatzemada a totes les reserves de combustibles fòssils del món. Si poguéssim aprofitar tan sols el 0,005 % d’aquesta radiació, obtindríem més energia útil en un any que la que aconseguim cremant petroli, carbó i gas en el mateix temps.