Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Energies renovables

4. Activitats

Activitat 1

Pràctica sobre recursos energètics. Es tracta de resoldre a classe un problema de càlcul dels recursos energètics associats a una determinada distribució de vent. A partir de les dades de distribució es calcula la distribució de les freqüències corresponents, es calcula l’energia corresponent als recursos, la variació de velocitat i energia amb l’alçada, l’energia aprofitable màxima i l’energia per a una màquina en particular. Treball en grups, dedicació a classe: dues hores.
 
Actividad 2
 
Visionar a classe els vídeos 'Energies renovables: 1. Energia solar' i 'Energies renovables 2. Energia eòlica'. Després, els estudiants, per grups, han de discutir els continguts dels vídeos i han de descriure les cinc idees més importants que conté cadascun. El temps de dedicació a classe és de dues hores.
 
Altres recursos: altres videos de Google vídeos i Documania TV.