Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 3
Estalvi i eficiència energètica

4.1. Transport

 

 

El transport es distingeix d’altres sectors consumidors d’energia per la dependència predominant d’un sol recurs fòssil i per la impossibilitat de capturar les emissions de carboni dels vehicles amb cap tecnologia coneguda. A més, és important remarcar les reduccions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) combinades amb la contaminació de l’aire i els problemes de congestió i seguretat energètiques. Per tant, les solucions han d’intentar optimitzar les millores en els problemes de transport com un tot i no solament pel que fa a les emissions de GEH.

 

transport_emissions.png

Figura 5. Emissions de CO2 històriques i projectades per tipus de transport. Font: IPCC segons IEA, 2005, WBCSD, 2004b


En l’àmbit del transport, l’augment de l’estalvi i l’eficiència inclou optimitzar el transport de passatgers, d’una banda, i el de mercaderies, de l’altra. Algunes de les estratègies que es proposen en laliteratura són les següents:
 
transport.png

 Figura 6.