Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Estalvi i eficiència energètica

6. Activitats

 
Activitat 1
 
Els estudiants, en grups, preparen la presentació del que es considera una bona pràctica en estalvi i eficiència energètics, en qualsevol dels àmbits que s’han tractat en la unitat. Cal que sigui una bona pràctica documentada i real els resultats de la qual es coneguin. La presentació ha de contenir, com a mínim, informació sobre l’àmbit en què es duu a terme la pràctica, el promotor d’aquesta, els objectius, la descripció de la proposta, els resultats, les conclusions, la documentació i els webs de referència. El treball es desenvolupa en grups, el temps de preparació és de quatre hores i el temps de presentació i debat és de tres o quatre hores.
 
Activitat 2
 
Els estudiants fan un pla d’estalvi energètic per a un habitatge. Cal que sigui un cas real. S’han de diagnosticar els consums actuals de l’habitatge, se n’han d’analitzar els possibles àmbits d’intervenció (il·luminació, electrodomèstics, climatització, aïllaments, aigua calenta, mobilitat, consum, etc.), s’han de proposar les mesures i s’han d’avaluar els costos i els estalvis. El treball es fa en grups de tres o quatre estudiants. Temps de treball a l’aula, dues hores; fora de l’aula, quatre hores.
 
Material de referència:
 
EnerAgen. Guía de eficiencia energética básica del ciudadano. Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía, 2008.
 
 
 
 
Activitat 3
 
Debat sobre les propostes del Pla d’acció 2008-2012 de l’Estratègia d’estalvi i eficiència energètica a Espanya. Es formen set grups de treball, un per cada sector tractat en el Pla. Aquests grups preparen una presentació de deu minuts sobre les mesures proposades, els costos i els beneficis. Al principi de la sessió cal fer una introducció del Pla. La sessió de presentació requereix dues hores presencials i quatre de preparació fora de l’aula.
 
Materials de referència:
 
 
Estalvi i eficiència energètica en el sector de la indústria. José Enrique Borrell, del Departament d’Indústria de l’IDAE. Presentació de les jornades "Ahorro y eficiencia energética", del 13 de novembre de 2007, en el marc del cicle de conferències "La energía en el siglo XXI", celebrat al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM).