Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 1
Exemples d'insostenibilitat ambiental. L'escalfament global

1. Introducció

 
L’atmosfera del planeta Terra conté tot un seguit de gasos que absorbeixen i retenen la radiació infraroja terrestre i fan que la temperatura superficial mitjana (TSM) sigui d’uns 15 ºC, la qual cosa permet la vida.
 
A partir de la Revolució Industrial (al voltant de 1850), però molt especialment a partir de la segona meitat del segle XX, la crema massiva de combustibles fòssils ha augmentat de tal forma que ha sobrepassat la capacitat de fixació del carboni que tenen els sistemes naturals i, a més, s’han emès gasos d’efecte hivernacle que no són presents de forma natural a l’atmosfera. El resultat de tot això ha estat un increment espectacular de la concentració de CO2 i altres gasos. Durant els darrers 150 anys, la concentració de metà s’ha duplicat i l’òxid nitrós ha augmentat un 15 %. Les alteracions del balanç natural dels gasos d’efecte hivernacle, en particular el cicle del carboni, ha provocat l’inici de l’escalfament global.
 
 
 

Figura 1. La disminució de la superfície de les glaceres és un fet visible en molts indrets del món i un símptoma clar de l'escalfament global. Font: Ecofoam