Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
11 de 13
Exemples d'insostenibilitat ambiental. L'escalfament global

3.11 La Conferència de les Parts de Bali (2007). COP 13

 

L'any 2007 serà recordat com l'any en què el món va reconèixer que el canvi climàtic era una realitat. El Grup d'Experts Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC) va presentar el IV informe , en què esvaïa qualsevol dubte —si és que encara n'hi havia cap— sobre el fet que són les activitats humanes emissores de gasos d'efecte hivernacle la causa principal de l'escalfament global.
 
Però l'any 2007 es va celebrar a Bali (Indonèsia) la Conferència de les Parts (COP 13), en què van ser presents 187 països integrants del Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic. Els objectius de la Conferència eren establir les bases per a un acord de reducció d'emissions per al període posterior al 2012 i comprometre ajudes financeres i tecnològiques per a l'adaptació dels països amb més dificultats.
 

cop 13 2           cop 13 logo

Figura 24. Imatge de l'acte d'inauguració de la COP 13 i logotip de la Conferència. Imatges obtingudes del web de la Conferència

 

cop 13 1

Figura 25. Imatge d'una sessió plenària de la COP 13. Imatge obtinguda del web de la Conferència

 

 
La delegació dels EUA, que comptava amb el suport del Japó i el Canadà, es negava en rodó a fixar obligacions de reducció d'emissions, així com a comprometre ajudes financeres als països més vulnerables si països com la Xina o l’Índia (amb el major potencial de creixement d'emissions) no firmaven compromisos de reducció a partir de 2012. Hom va entendre que la delegació intentava “boicotejar” la negociació. La Unió Europea, per la seva banda, que havia arribat a Bali per liderar els països de l’OCDE i que pretenia fixar obligacions de reducció d'emissions per als països industrialitzats entre un 25 % i un 40 % el 2020 respecte a les de 1990, no va ser capaç de reaccionar a temps ni aïllar els EUA per assolir un compromís més fort.
 
Com a progressos destaquen l'aprovació d'un fons d'adaptació amb recursos dels mecanismes de desenvolupament net, l'adopció d'un programa estratègic de desenvolupament i transferència de tecnologia, i la firma de la iniciativa REDD (Reducció d'Emissions de la Desforestació i Degradació), per mantenir els boscos com a embornals de carboni.
El Full de ruta de Bali no fa justícia a les reivindicacions dels més vulnerables, com tampoc a les recomanacions de l’IPCC.


 
Per veure una síntesi dels temes tractats a la Conferència, cliqueu aquí.