Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
3 de 13
Exemples d'insostenibilitat ambiental. L'escalfament global

3.3 La Conferència de les Parts de Bonn (1999). COP 5

 
La Conferència de Bonn (COP 5) va acabar amb un ambient d’optimisme inesperat entre els delegats i observadors després dels dubtes suscitats tant a Buenos Aires com posteriorment sobre la sort del Protocol de Kyoto.
 
A Bonn es va donar l’embranzida necessària per aconseguir l’autocompromís dels assistents perquè el Protocol de Kyoto entrés finalment en vigor el 2002, tot just 10 anys després de la Cimera de Rio el 1992.
 
Podeu veure una síntesi dels temes tractats a la Conferència aquí.
 

 
cop 5
 
Figura 11. Acte d'inauguració de la COP 5. Foto obtinguda del web de la Confereència
 
cop 5 bilateral   cop 5 iran  cop 5 negociacio
 

Figura 12. Imatges de les reunions i debats de la COP 5. Fotos obtingudes del web de la Conferència

 

 La importància de la informació    
La credibilitat de les decisions depèn de la qualitat de les dades utilitzades. Es detecten mancances notables i dificultats de molts països per fer els seus informes sobre inventaris d’emissions i embornals. Les llacunes d’informació poden esdevenir excuses per endarrerir l’aplicació del Protocol.

Es varen elaborar directrius per a la redacció del informes dels països de l’annex I i ajudes als països de l’annex II per fer els inventaris.
Canvis d'ús del sòl
Per fer inventaris fiables és molt important considerar les modificacions
que han fet els països en l’ús del sòl i els usos forestals i les activitats addicionals lligades als punt d’absorció.
Potenciar la transferència de tecnologia
Per fer inventaris fiables és molt important considerar les modificacions
que han fet els països en l’ús del sòl i els usos forestals i les activitats addicionals lligades als punt d’absorció.
 Increment del ritme de treball
S’acorda intensificar el programa de treball a alt nivell del període d’intersessions, de manera que es permeti focalitzar els debats a l’entorn dels temes pendents d’acord.